ตารางเปรียบเทียบเบอร์รองเท้า

Brand
Size Information
หมายเหตุ
-
-
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
-

การเปรียบเทียบขนาด
รองเท้าแต่ละยี่ห้อถือเป็น
ค่าใกล้เคียงเท่านั้น
ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้

-
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-
SMART
-
36/2
37/3
38/4
39/5
40/6
41/7
42/8
43/9
44/10
45/11
46/12
47/13
-
35/1
36/2
37/3
38/4
39/5
40/6
41/7
42/8
43/9
44/10
45/11
46/12
47/13

 

 

   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เซฟตี้ มาร์ท

94/17 หมู่ 1 ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

Tel.02-992-8314-5 Fax.02-994-3881 02-992-8455